Aktuality
O nás
Všestrannost
Cvičení - ženy
Sportovní oddíly
Historie
Články
Fotogalerie
Ke stažení
Odkazy
Kontakt

Oddíl předškolních dětí

Cvičení máme ve čtvrtek od 16 do 17 hodin.
Skladba hodiny je klasická, od zahřátí, rozcvičení, přes nácvik nových prvků gymnastických nebo cvičení na nářadí až po závěrečné uvolnění a zklidnění.
Zaměřujeme se na všestranné rozvíjení pohybových dovedností, které přísluší tomuto věku, zejména obratnosti a správnému držení těla, procvičování odvahy.
Důraz klademe na prociťování společných zážitků, spolupráce, ale své místo mají i závodivé hry, které jsou dětskému světu vlastní.
Cvičení probíhá hravou, nenásilnou formou. Hodně pozornosti věnujeme spojení písniček, básniček, říkadel, popěvků a rozpočitadel s pohybem, používáme zejména tradiční lidovou slovesnost, která nejlépe navozuje spontánní vyjádření pohybem.
Tak vlastně úplně přirozeně naplňujeme důležitý odkaz ušlechtilých sokolských ideálů podporovat národní cítění a hrdost. Je zajímavé, že tyto cíle se nyní v době sjednocené Evropy dostávají do popředí zájmu údajně jako nejnověji nalezený trend.

Krátce a jasně, krédo našeho cvičení je: radost je spontánní pohyb, radostný pohyb je zdraví, zdravé děti jsou naše naděje a budoucnost.

Cvičení vede:Věra Macounová, cvičitelka všestrannosti II. stupně, tel.: 604 646 485, email: vera@sokolznojmo.cz

odkaz na fotogalerii

 

Created by © 2008-2009 Václav Muzikář
© 2008-2009 Tělocvičná jednotka Sokol Znojmo

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky